Topاجتماعی

رئیس جدید منطقه قفقاز بانک اروپایی بازسازی و توسعه منصوب شد

الکیس ورینیوس دراکینوس به عنوان رئیس منطقه قفقاز بانک اروپایی بازسازی و توسعه منصوب شد.

به گزارش “نیوز ای ام” به نقل از سرویس مطبوعاتی این بانک الکیس ورینیوس دراکینوس عملیات بانک را در ارمنستان، آذربایجان و گرجستان رهبری خواهد کرد و از نزدیک با مقامات دولتی و سهامداران بازار برای توسعه بیشتر اقتصاد سه کشور، حمایت از بخش خصوصی و توسعه زیرساخت های کلیدی همکاری می کند.

دراکینوس گفت که این منطقه پتانسیل زیادی برای توسعه بیشتر و ادغام در اقتصاد جهانی دارد.

در حال حاضر این بانک بیش از 10 میلیارد یورو در کشورهای منطقه قفقاز سرمایه گذاری کرده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا