Topتحلیلی

کارشناس ایرانی : اگر ترکیه هدف همگرایی با ایران را دنبال می کند، این امر ممکن نمی شود مگر آنکه در بخشی از سیاست های منطقه ای خود تجدید نظر کند

regionmonitor.com : ایران و ترکیه مدت هاست که در حوزه قفقاز جنوبی اختلاف نظرهای جدی با یکدیگر دارند. این مطلب را احسان موحدیان، کارشناس مسائل بین الملل در گفتگو با روزنامه «ایران» بیان کرد.
به گفته موحدیان، ترکیه از زمان آتاتورک برای دسترسی به منطقه قفقاز جنوبی برنامه داشته است.
وی گفت : اگر ترکیه هدف همگرایی با ایران را دنبال می کند، این امر ممکن نمی شود مگر آنکه در بخشی از سیاست های منطقه ای خود تجدید نظر کند. ایران اهرم های فشار لازم بر ترکیه را دارد، اما معتقد به سیاست حسن همجواری و حفظ تمامیت ارضی خود و همه کشورهای همسایه است، بنابراین رفتاری خلاف دیدگاه های خود نشان نداده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا