Topتحلیلی

جمعه: ایران در حال توسعه پاسخ در صورت تجاوز آذربایجان و اسرائیل است

آنچه امروز بین آذربایجان و ایران در حال رخ دادن است، یک درگیری جدی است، یک جدایی جدی بین دو ملتی که با یکدیگر بیگانه نیستند. این مطلب را عباس جمعه روزنامه نگار بین المللی در گفتگو با خبرنگار NEWS.am گفت.
وی خاطرنشان کرد که اسرائیل در این مناقشه درگیر است که برای آن عمیق کردن این شکاف بین باکو و تهران بسیار سودمند است.

جمعه افزود: این یک فرصت منحصر به فرد برای اسرائیل است تا به مرزهای ایران بسیار نزدیک شود و همه پیامدهای آن برای ایران باشد.
وی تاکید کرد : ایرانی ها این را به خوبی می دانند و نمی توان گفت که آن را آسان می گیرند. تهران از این واقعیت به شدت نگران است و مهم ترین موضوع برای آنها موضوع همکاری آذربایجان و اسرائیل است.عجله نکردن ایرانی ها برای برداشتن هیچ اقدام علنی حکایت از جدیت فوق العاده آنها دارد و در حال بررسی و توسعه یک پاسخ احتمالی است که اگر ناگهان اقدامی غیردوستانه در این راستا انجام شود، تهاجم صورت گیرد.
این روزنامه نگار گفت : من مطمئناً می دانم که در ایران خیلی به این موضوع توجه می کنند، ایرانی ها خیلی نگران این وضعیت هستند. اسرائیل، آمریکا و دیگر دشمنان ایران از شرایط ایجاد شده حداکثر استفاده را خواهند کرد. آنها در دامن زدن به درگیری ها از جمله درگیری های داخلی حرفه ای هستند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا