Topسیاسی

ماموریت اتحادیه اروپا گشت زنی های خود را در مناطق مرزی برای نظارت بر تحولات نظامی گسترش داده است

ماموریت نظارت اتحادیه اروپا فعالیت های گشت زنی خود را در مناطق مرزی گغارکونیک و استان سیونیک برای ثبت هرگونه تحولات نظامی افزایش داده است.

به گزارش “نیوز ای ام” در صفحه X این ماموریت آمده است: “هدف ما از طریق حضور در محل، کمک به کاهش تنش ها و ارائه گزارش های بی طرفانه از وضعیت به اتحادیه اروپا است.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا