Topسیاسی

رزمایش نظامی ارمنی-آمریکایی از امروز در ارمنستان آغاز می شود

news.am : رزمایش مشترک ارمنستان و آمریکا “Eagle Partner 2023” از 11 تا 20 سپتامبر در ارمنستان برگزار می شود.
این رزمایش در مرکز آموزشی “زار” تیپ حافظ صلح وزارت دفاع ارمنستان و مرکز آموزشی N وزارت دفاع در چارچوب آمادگی برای شرکت در ماموریت های بین المللی حافظ صلح برگزار می شود.
به گزارش وزارت دفاع ارمنستان هدف از این رزمایش افزایش سطح قابلیت همکاری واحدهای شرکت کننده در ماموریت های بین المللی حافظ صلح در چارچوب عملیات حفظ صلح، اجرای تبادل بهترین شیوه ها در مدیریت و ارتباطات تاکتیکی و همچنین برای افزایش آمادگی واحد ارمنستان برای ارزیابی برنامه ریزی شده “مفهوم قابلیت عملیاتی” ناتو/ همکاری برای صلح می باشد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا