Topاقتصادی

دولت ارمنستان طرح تمدید دوره بهره برداری نیروگاه اتمی متسامور تا سال 2036 را تصویب کرد

news.am : دولت ارمنستان برنامه تمدید مدت بهره برداری از واحد N-2 «نیروگاه اتمی ارمنستان» و برنامه ساماندهی و اجرای اقدامات پیش بینی شده را تصویب کرد.
مدت طراحی بهره برداری از واحد 2 نیروگاه اتمی ارمنستان در سال 2016 به پایان رسیده است.
در سال 2014 برنامه تمدید دوره طراحی بهره برداری از واحد شماره 2 نیروگاه به اجرا درآمد که در نتیجه مدت بهره برداری از واحد شماره 2 این نیروگاه تا سال 2026 تمدید شد.
در چارچوب پروژه مذکور، کارهای نوسازی و تجهیز مجدد در مقیاس بزرگ در نیروگاه اتمی ارمنستان انجام شد.

با در نظر گرفتن کارهای نوسازی انجام شده و همچنین نظرات سازمان های تخصصی و تجربه بین المللی افزایش عمر واحدهای برق مشابه، برنامه ریزی شده است که با انجام سرمایه گذاری/کارهای اضافی، امکان افزایش عمر واحد نیرو شماره 2 تا 10 سال دیگر از 2026 تا 2036 فراهم شود .
قرار است این کارها با وجوه وام در اختیار شرکت «ان پی پی» انجام شود که به نوبه خود ممکن است باعث افزایش یا کاهش هزینه ها و درآمدهای بودجه دولتی جمهوری ارمنستان شود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا