Topسیاسی

نخست وزیر رئیس کمیته روابط خارجی مجلس ملی فرانسه را به حضور پذیرفته

آرمنپرس. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با ژان لوئی بورلانژ رئیس کمیته روابط خارجی مجلس ملی فرانسه دیدار کرد.
نخست وزیر سفر نماینده فرانسه به ارمنستان را مهم دانسته و از مشارکت وی در تقویت دوستی بین ارمنستان و فرانسه به ویژه برای کمک به دید بین المللی بحران انسانی در قره باغ کوهستانی به دلیل مسدود کردن غیرقانونی کریدور لاچین توسط آذربایجان تشکر کرد. نیکول پاشینیان خاطرنشان کرد که واکنش فرانسه به شرایط کنونی یکی از بهترین ابراز دوستی بین مردمان ما است. نخست وزیر با تاکید بر اینکه کمک های بشردوستانه ارسال شده از سوی فرانسه هنوز به مردم قره باغ نرسیده است، از اقدامات طرف فرانسوی بسیار قدردانی کرد.
ژان لوئی بورلانژ بار دیگر بر حمایت فرانسه از ارمنستان و مردم قره باغ کوهستانی برای غلبه بر مشکلات موجود تاکید کرد.
طرفین بر تنش ایجاد شده توسط تحرکات نیروهای آذربایجان در امتداد مرزهای دولتی با ارمنستان و در امتداد خط تماس با قره باغ کوهستانی، گام های غلبه بر بحران انسانی عمیق در قره باغ کوهستانی، مسائل مربوط به همکاری ارمنستان و فرانسه تاکید کردند.
دو طرف از تعامل نزدیک شکل گرفته بین پارلمان های ارمنستان و فرانسه ابراز خرسندی کردند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا