Topاجتماعی

نظرسنجی های عمومی نشان می دهد که اعتماد به اتحادیه اروپا در ارمنستان افزایش یافته است

به گزارش “Factor.am” به نقل از شراکت شرقی اتحادیه اروپا بر اساس نظرسنجی سالانه افکار عمومی که در سال 2023 در ارمنستان انجام شد، 60 درصد از شهروندان این کشور به اتحادیه اروپا اعتماد دارند.

این شاخص در مقایسه با سایر نهادهای بین المللی بالاترین میزان است و 17 درصد بیشتر از دو سال پیش است، در حالی که تقریباً سه چهارم پاسخ دهندگان (74 درصد) روابط بین اتحادیه اروپا و ارمنستان را مثبت ارزیابی کردند.

این نظرسنجی در فوریه 2023 انجام شد و شامل مصاحبه های حضوری با نمونه نماینده از 1000 نفر در سراسر کشور بود. از سال 2016، نظرسنجی های عمومی در ارمنستان و پنج کشور دیگر منطقه همسایگی شرقی توسط برنامه “EU NIGHBORS EAST” به صورت سالانه انجام می شود.

باساس نتایج نظرسنجی سال جاری، 69 درصد از ارامنه از حمایت مالی اتحادیه اروپا از کشور خود آگاه هستند (در مقایسه با 62 درصد در سال 2016)، 37 درصد آن را موثر ارزیابی کرده اند (تنها 12 درصد فکر می کنند که اینطور نیست). اکثریت قابل توجهی از پاسخ دهندگان (82 درصد) می دانند که اتحادیه اروپا هیئتی در ارمنستان دارد.

تنها 10 درصد از ارامنه دیدگاه منفی نسبت به اتحادیه اروپا دارند، در حالی که تقریبا نیمی از آنها (47 درصد) دیدگاه مثبتی دارند که پنج درصد بیشتر از سال گذشته است.

38 درصد دیدگاه بی طرفی نسبت به اتحادیه اروپا دارند. این نظرسنجی همچنین نشان داد که رسانه های گروهی ارمنستان تصویر مثبت (49 درصد) یا بی طرف (33 درصد) از اتحادیه اروپا را منتقل می کنند و تقریباً همه شهروندان (90 درصد) مایلند در مورد اتحادیه اروپا اطلاعات بهتری داشته باشند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا