Topاجتماعی

در حال حاضر وضعیت استپاانکرت چگونه است؟ ساکن جزئیات را ارائه می دهد (+ویدیو)

گلوله باران و تیراندازی در اطراف استپاانکرت متوقف شده است. گایانه گئورگیان یکی از اهالی استپانکرت در گفتگو با خبرنگار “آرمنپرس” با بیان اینکه از ساعت 13 بعد از ظهر هیچ صدای گلوله یا تیراندازی شنیده نشده است، گفت: “در حال حاضر، مردم هنوز برای بیرون آمدن از پناهگاه ها مردد هستند، فقط برخی بیرون ایستاده اند، به اصطلاح، هوای تازه نفس بکشند.”

وی همچنین گفت: “عصر 19 سپتامبر گلوله در نزدیکی منزلشان سقوط کرد و خوشبختانه توانستند نجات پیدا کنند.
فقط خانه آسیب دید و پس از آن با بچه ها در زیرزمین نسبتا امن یک خانه شخصی دیگر پناه گرفتند.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا