Topسیاسی

وزارت دفاع فدراسیون روسیه: “اجرای توافقات در مورد قره باغ کوهستانی با هماهنگی نیروهای حافظ صلح روسیه انجام خواهد شد”

به گزارش “نیوز ای ام” به نقل از وزارت دفاع فدراسیون روسیه آذربایجان و قره باغ کوهستانی با میانجیگری نیروهای حافظ صلح روسیه بر توقف کامل درگیری ها توافق کردند.

از وزارت دفاع فدراسیون روسیه بیان کردند: “با میانجیگری فرماندهی نیروهای حافظ صلح روسیه، توافقی بین طرف آذربایجانی و نمایندگان قره باغ کوهستانی مبنی بر توقف کامل درگیری ها حاصل شد. اجرای تمهیدات مذکور با هماهنگی فرماندهی نیروهای حافظ صلح روسیه انجام خواهد شد”.

تاکید شد که نیروهای حافظ صلح روسیه در شرایط تشدید تنش در قره باغ کوهستانی به انجام وظایف خود ادامه می دهند.

“همه نوع کمک های ممکن به مردم غیرنظامی قره باغ کوهستانی ارائه می شود. در حال حاضر 2261 غیرنظامی که 1049 نفر از آنها کودک هستند در کمپ اصلی نیروهای حافظ صلح که تیم پزشکی نیز در آنجا مستقر هستند، حضور دارند.”

فرماندهی نیروهای حافظ صلح روسیه در تماس نزدیک با طرف های آذربایجانی و ارمنی، نمایندگان قره باغ کوهستانی است.

موضوع عدم پذیرش خونریزی، رعایت موازین حقوق بشردوستانه نسبت به غیرنظامیان و همچنین امنیت نیروهای حافظ صلح روسیه مورد بحث قرار گرفته است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا