Topسیاسی

پاشینیان: “از آگوست سال 2021، جمهوری ارمنستان در قره باغ کوهستانی ارتش ندارد”

نیکول پاشینیان نخست‌وزیر جمهوری ارمنستان امروز در حالی که به‌طور زنده در مورد آخرین رویدادهای قره‌باغ کوهستانی صحبت می‌ کرد، گفت: “ما بارها بیان کرده ایم که از آگوست 2021، جمهوری ارمنستان در قره‌ باغ کوهستانی ارتش نخواهد داشت.

چندی پیش از صفحات رسمی اطلاع رسانی قره باغ کوهستانی مطلع شدیم که مقامات قره باغ کوهستانی پیشنهاد فرماندهی نیروهای حافظ صلح روسیه در مورد توقف آتش را پذیرفته اند.

در شکل‌گیری آن متن ارمنستان مشارکت نداشت، طرف بحث نبود. در متن از نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان نام برده شده است. ما در مورد واحدهای باقی مانده نیروهای مسلح ارمنستان از قره باغ کوهستانی صحبت می کنیم. این واقعیت برای ما چندان قابل درک نیست. بارها بیان کرده ایم که از آگوست 2021، جمهوری ارمنستان در قره‌باغ کوهستانی ارتش ندارد.

پاشینیان گفت: “در هر صورت، ما به این بیانیه و پذیرش آن توسط مقامات قره باغ کوهستانی توجه می کنیم.”

پاشینیان همچنین بیان کرد که ارمنستان به هیچ وجه در تشکیل متن آتش بس توافق شده با ماموریت حافظ صلح روسیه مشارکت نداشته است.

وی گفت: “البته ما با متن آشنا شدیم و از آنجایی که جمهوری ارمنستان به هیچ وجه در شکل‌گیری آن متن مشارکت نداشته و طرف بحث نبوده، اولین ملاحظه این است که در متن به نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان اشاره شده است. ارمنستان و بقیه نیروهای مسلح جمهوری ارمنستان در متن در مورد واحدها ذکر شده است. در شرایطی که بارها گفته ایم که از آگوست 2021، جمهوری ارمنستان در قره باغ کوهستانی ارتش ندارد، این واقعیت برای ما چندان قابل درک نیست. ما در هر صورت ما به این بیانیه و پذیرش آن از سوی مقامات قره باغ کوهستانی توجه می کنیم.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا