Topسیاسی

مدافع حقوق بشر قره باغ : آذربایجان در حال انجام تروریسم اطلاعاتی علیه مردم غیرنظامی قره باغ است

کارکنان مدافع حقوق بشر قره باغ کوهستانی گزارش‌های هولناک زیادی درباره تروریسم اطلاعاتی آذربایجانی دریافت می‌کنند که به طور فعال علیه مردم غیرنظامی انجام می‌شود.
کانال‌های تلگرامی آذربایجان یافتن، کشتن، شکنجه و تجاوز به افراد مفقود شده در آرتساخ را تشویق می‌کنند، حتی در ازای آن پول پیشنهاد می‌کنند. بسیاری از بستگان مفقودان که هم اکنون در وضعیت آسیب‌پذیری روانی به سر می‌برند، هشدار می‌دهند که آذربایجان آنها را به وحشت انداخته و آنها را با تماس و پیامک تهدید می‌کند.
این یکی دیگر از مظاهر نفرت ارمنی و نفرت قومی است که فقط ثابت می کند که جمعیت غیرنظامی در صورت تحویل به کنترل آذربایجان هیچ تضمینی برای امنیت نخواهند داشت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا