Topسیاسی

ماروکیان : این یک مورد کلاسیک از پاکسازی قومی است که توسط آذربایجان در قرن بیست و یکم انجام شد

آرمنپرس: آذربایجان باید پاسخگوی پاکسازی قومی در قره باغ باشد.
این موضوع را ادمون ماروکیان سفیر ارمنستان با وظایف ویژه در پستی در صفحه ایکس خود تاکید کرد.
وی نوشت: رودخانه هایی از ماشین های پر از پناهجویان اخراج شده از قره باغ کوهستانی، از سرزمین اجدادی، از خانه ها، جوامع، روستاها و شهرهای خود به ارمنستان سرازیر می شوند، زیرا هیچ کس حقوق و امنیت آنها را در قره باغ کوهستانی تضمین نکرده است. این یک نمونه کلاسیک از پاکسازی قومی است که در قرن بیست و یکم در آذربایجان انجام شد.
سفیر با وظایف ویژه تاکید کرد که شکی نیست که آذربایجان باید پاسخگوی این اقدام باشد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا