Topسیاسی

کمیته مجلس ملی پروژه تصویب اساسنامه رم را تصویب کرد

آرمنپرس. کمیته دائمی امور دولتی-حقوقی مجلس ملی پروژه تصویب اساسنامه رم را تصویب کرد. به
پیش از این، دادگاه قانون اساسی تعهدات مندرج در اساسنامه رم دادگاه کیفری بین المللی را که در 17 ژوئیه 1998 به امضا رسید، مطابق با قانون اساسی تشخیص داد. در سال 2022، دولت در این مورد به دادگاه قانون اساسی شکایت کرد. قوه مجریه بعداً اساسنامه رم دادگاه کیفری بین المللی (اساسنامه رم) را برای تصویب به مجلس ملی فرستاد.
دولت دوباره به موضوع به رسمیت شناختن اساسنامه رم بازگشته است، زیرا با توجه به منطق این پروژه، فرصتی را برای پاسخگویی آذربایجان می بینند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا