Topاجتماعی

معاون وزیر دادگستری ایران با همراهی لوون بالیان از زندانیان ایرانی در حال گذراندن دوران محکومیت خود در ندامتگاه “آرماویر” دیدار کرد

به گزارش “Radar.am” لوون بالیان معاون وزیر دادگستری، امباکوم گریگوریان معاون سازمان تعزیرات، عسکر جلالیان معاون وزیر دادگستری جمهوری ارمنستان و مهدی سبحانی سفیر فوق العاده و تام الاختیار ایران در ارمنستان از ندامتگاه “آرماویر” بازدید کردند.

طرفین در بازدید از ندامتگاه، معاون وزیر دادگستری جمهوری ایران با شرایط نگهداری این موسسه آشنا شد.
عسکر جلالیان همچنین با شهروندان ایرانی در حال گذراندن دوران محکومیت خود در ارمنستان دیدار و به دغدغه ها و پیشنهادات آنها گوشزد کرد.

سپس معاونان وزرای دادگستری دو کشور با همراهی امباکوم گریگوریان در اتاقی حضور یافتند که ارتباط بین فرد زندانی و وکیل عمومی را فراهم کردند. در پایان، طرفین به جمع بندی نتایج این بازدید پرداختند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا