Topتحلیلی

نشست های همزمان در ایران. پیام های تهران بدون تغییر و سخت است

تهران خواهان توسعه روابط با باکو است. این مطلب را امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران خطاب به خلف خلف اف دستیار رئیس جمهور آذربایجان بیان کرد. به گزارش رادیوی عمومی ارمنستان به نقل از “ایرنا” آنها در تهران دیدار کردند. طرفین به روابط دوجانبه و تحولات در حال وقوع در منطقه اشاره کردند. این موضوع در دستور کار سفر شورای امنیت ارمنستان به ایران نیز قرار گرفت. در چارچوب این دیدار که در تهران برگزار شد، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران نیز با شورای امنیت ملی ارمنستان دیدار کرد.

به گفته نور داوتیان کارشناس مسایل سیاسی پیام های ایران هم خطاب به ارمنستان و آذربایجان و هم به همه طرف هایی است که در این شرایط منافع سیاسی، نظامی، سیاسی و اقتصادی خاصی دارند.

“مواضع ایران تاکنون بدون تغییر باقی مانده است. یعنی مخالف هر نوع تغییر ژئوپلیتیکی هستند، اما با این وجود طرفدار برنامه‌های انسداد اقتصادی هستند که می‌ تواند به توسعه تجاری و اقتصادی کشورهای منطقه و افزایش فرصت‌های آنها کمک کند.”

بر اساس گزارش های طرف ایرانی، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در دیدار با آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان در تهران، بیان کرد که ایران مخالف حضور و مداخله خارجی در قفقاز است. رئیس جمهور ایران با تاکید بر لزوم احترام به تمامیت ارضی کشورهای منطقه، هرگونه تغییر ژئوپلیتیکی در قفقاز را غیرقابل قبول و مضر دانست. مشکلات ارمنستان و آذربایجان باید از طریق گفتگو حل شود. این موضع جمهوری اسلامی ایران است.

رئیسی در دیدار با خلف خلف اف سفیر با مأموریت های ویژه الهام علی اف خاطرنشان کرد: “ایجاد بستر برای کشورهای خارجی در منطقه به هر بهانه ای با منافع هیچ کشوری در منطقه مطابقت ندارد. معاون سیاسی رئیس جمهور ایران گفت که رئیسی در دو دیدار جداگانه با مقامات ارمنستان و آذربایجان تاکید کرد: “کریدور زنگزور بستری برای حضور ناتو در منطقه و تهدیدی برای امنیت ملی کشورها است که جمهوری اسلامی ایران به شدت با آن مخالف است.”

به گفته نور داوتیان جلسات همزمان در این دوره را طبیعتاً باید در منطق مشترک در نظر گرفت تا بفهمیم چه اتفاقی دارد می افتد.

“به طور طبیعی، هم ارمنستان و هم آذربایجان و سایر نیروهای جالب تلاش خواهند کرد تا ایران را متقاعد کنند که از موضع پایدار، تغییرناپذیر و چرا که نه، سخت خود عقب نشینی کند. اما می بینیم که موضع ایران تا کنون بدون تغییر باقی مانده است و ادعاها در زمینه مقابله و جلوگیری از هر نوع تحولی بدون تغییر باقی مانده است.”

بر اساس همه اینها، داوتیان پیش بینی اینکه بعد از یک ماه چه وضعیت جدیدی در منطقه ممکن است را دشوار می داند.
به گفته وی رویکرد تغییرناپذیر ایران تضمین امنیتی مهمی است. بنابراین، به نظر وی، عدم واکنش به آن اشتباه سیاسی بزرگ خواهد بود.

دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان جزئیاتی را در مورد آخرین تحولات منطقه به رئیس جمهور ایران ارائه کرد و تاکید کرد: “ارمنستان برای روابط با ایران اهمیت ویژه ای قائل است.”
وی همچنین از موضع تهران در مورد لزوم احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت کشورها قدردانی کرد و تاکید کرد که ارمنستان علاقه مند و آماده تعمیق همکاری ها و روابط با ایران است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا