Topسیاسی

مارینا کالیوراند انتظار دارد که کمیسیون اروپا گام های ملموس تری برای مهار تجاوز آذربایجان بردارد

مارینا کالیورند، رئیس هیأت روابط پارلمان اروپا با قفقاز جنوبی بیان کرده است که ارمنستان اکنون بیش از هر زمان دیگری به حمایت اتحادیه اروپا نیاز دارد.

این مطلب را مارینا کالیوراند در گفت و گو با خبرنگار “آرمنپرس” در بروکسل بیان کرد.

به گفته وی، ارمنستان برای غلبه بر این فاجعه انسانی به حمایت مالی و سیاسی اتحادیه اروپا نیاز دارد. در مورد این سوال که اتحادیه اروپا تا چه اندازه آماده ارائه تضمین های امنیتی به ارمنستان است، کالیوراند تاکید می کند که این سؤالی است که باید به رهبری ارمنستان خطاب شود، بسیاری از تصمیمات باید توسط خود ارمنستان گرفته شود. وی همچنین گفت: “پارلمان اروپا برای بازنگری در روابط اتحادیه اروپا و آذربایجان اقدام خود را برای اعمال تحریم علیه جمهوری آذربایجان انجام داده است. کالیوراند افزود که نوبت به کمیسیون اروپا رسیده است که از آن انتظار گام های ملموس تری دارد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا