Topسیاسی

پاشینیان و کلاار در خصوص روند عادی سازی روابط ارمنستان و آذربایجان گفتگو کردند

نیکول پاشینیان، نخست وزیر، تویوو کلاار، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور بحران قفقاز جنوبی و گرجستان را به حضور پذیرفت.
واسیلیس ماراگوس سفیر، رئیس هیئت اتحادیه اروپا در جمهوری ارمنستان نیز در این نشست شرکت داشت.
موضوعات مربوط به روند تنظیم روابط ارمنستان و آذربایجان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر تداوم آن تاکید شد.
به وضعیت انسانی قره باغ کوهستانی به دلیل آوارگی اجباری بیش از 100000 نفر از هموطنانمان در نتیجه سیاست پاکسازی قومی توسط آذربایجان اشاره شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا