Topسیاسی

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بیش از 100 شهروند را در قره باغ پیدا کرد و آنها را به ارمنستان منتقل کرد. سازمان به کار خود ادامه می دهد

news.am : از 29 سپتامبر، کمیته بین المللی صلیب سرخ بیش از 100 شهروند را در قره باغ پیدا کرده و آنها را به ارمنستان منتقل کرده است. زارا آماتونی، مسئول برنامه های ارتباطی و پیشگیری دفتر صلیب سرخ در ارمنستان در گفتگو با NEWS.am گفت:
اماتونی گفت: سازمان بر اساس درخواست خانواده‌های مختلف، افراد را پیدا کرد و به ارمنستان منتقل کرد. ما در اثر کارهای بشردوستانه چنین مواردی داشته ایم. اگر بخواهیم افراد مذکور را منتقل کنیم، آنها را به ارمنستان منتقل کرده ایم.
به گفته زارا آماتونو، آنها افرادی هستند که مشکلات سلامتی یا حرکتی خاصی دارند.
وی خاطرنشان کرد که این سازمان به کار خود در قره باغ ادامه می دهد و در صورت نیاز به مسائل مربوط به نیازهای مردم رسیدگی می کند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا