Topسیاسی

نیکول پاشینیان: “آذربایجان در مورد پذیرش آخرین نقشه های اتحاد جماهیر شوروی به عنوان مبنایی برای تعیین مرز ها تردید دارد”

آذربایجان بیان می کند که هیچ مرزی بین ارمنستان و آذربایجان وجود ندارد که با اعلامیه آلماتی و توافقات اخیر در تضاد است.

به گزارش “آرمنپرس” این مطلب را نیکول پاشینیان نخست وزیر جمهوری ارمنستان در سخنرانی خود در پارلمان اروپا بیان کرد و گفت: “آذربایجان در مورد پذیرش آخرین نقشه های اتحاد جماهیر شوروی به عنوان مبنایی برای تعیین مرزهای ارمنستان و آذربایجان تردید دارد. این موضوع همچنین به برخی کارشناسان دلیل می دهد که تصور کنند آذربایجان در حال ایجاد زمینه برای ادعای ارضی علیه ارمنستان و آغاز تهاجم نظامی جدید است.

وی یادآور شد که سران ارمنستان و آذربایجان بارها بر تعهد صریح خود به اعلامیه آلماتی در سال 1991 به عنوان چارچوبی سیاسی برای تعیین مرزها تاکید کرده اند.

پاشینیان تاکید کرد که اعلامیه آلماتی در 21 دسامبر 1991 توسط دوازده جمهوری اتحاد جماهیر شوروی امضا شد. آن اعلامیه دو سابقه مهم زیر را در چارچوب موضوع مورد بحث به ثبت رساند.

  1. اتحاد جماهیر شوروی دیگر وجود ندارد.
  2. جمهوری ها تمامیت ارضی، حاکمیت، تخطی ناپذیری مرزهای موجود، یعنی مرزهای اداری یکدیگر را به رسمیت می شناسند، بنابراین، مرزهای اداری موجود بین جمهوری های اتحاد جماهیر شوروی به مرزهای دولتی تبدیل می شود.
مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا