Topاقتصادی

اقتصاد ارمنستان در بین همسایگان خود سریعترین رشد را دارد، اما از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه، از گرجستان و آذربایجان عقب است

factor.am: در میان کشورهای قفقاز جنوبی، ارمنستان بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در نیمه اول سال جاری با 9.1 درصد به دست آورد. رشد تولید ناخالص داخلی در گرجستان و آذربایجان در نیمه اول سال 2023 به ترتیب 7.5 درصد و 0.5 درصد بوده است.
با این حال، آذربایجان بیشترین تولید ناخالص داخلی را در اعداد مطلق دارد: 35.4 میلیارد دلار، سپس گرجستان – 7.5 میلیارد دلار و ارمنستان – 5.3 میلیارد دلار.
بر اساس داده های سرویس های آماری کشورها ، ارمنستان نیز از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه از همسایگان خود عقب است. در نیمه اول سال جاری، تولید ناخالص داخلی سرانه در ارمنستان 1852 دلار، در گرجستان – 2016.9، در آذربایجان – 3497 دلار است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا