Topسیاسی

کمیته بین المللی صلیب سرخ: ما به جستجوی افراد در آرتساخ ادامه می دهیم. تعداد کمی از مردم همچنان در خانه های خود می مانند

news.am : یک ماه از تشدید خصومت ها در 19 سپتامبر می گذرد و ما همچنان در منطقه به کار خود ادامه می دهیم و به بسیاری از نیازهای پیش آمده پاسخ می دهیم. این مطلب را دفتر کمیته بین االمللی صلیب سرخ در ارمنستان گزارش داده است.
در بخشی از بیانیه کمیته آمده است : کارکنان ما همچنان در مراکز شهر و روستاهای کوهستانی پرسه می زنند و به دنبال نشانه هایی از زندگی و هر کسی که به کمک نیاز دارد می گردند.
تعداد کمی از مردم همچنان در خانه های خود می مانند. برخی با انتخاب، برخی با عدم توانایی خود به خود.
ما به آنها غذا و مراقبت های پزشکی می دهیم، همچنین به آنها کمک می کنیم تا با اقوام خود ارتباط برقرار کنند یا فرصتی برای مهاجرت به ارمنستان ایجاد کنیم.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا