Topسیاسی

ارمنستان سه ایستگاه رادار GM200 از فرانسه خریداری خواهد کرد

radar.am : ارمنستان سه ایستگاه رادار GM200 از فرانسه خریداری خواهد کرد. رویترز در این باره خبر می دهد.
خاطرنشان می شود که ارمنستان و فرانسه بر سر فروش 3 رادار تولید شده توسط Thales به توافق رسیدند و یادداشت تفاهمی برای تامین آتی سامانه های دفاع هوایی Mistral امضا کردند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا