Topسیاسی

کوچاریان توضیح داد که فرانسه چه تسلیحاتی در اختیار ارمنستان قرار خواهد داد

radar.am : آندرانیک کوچاریان، رئیس کمیته دائمی امور دفاعی و امنیتی مجلس ملی به سفر سورن پاپیکیان وزیر دفاع ارمنستان به فرانسه اشاره کرد.
پاپیکیان و وزیر دفاع فرانسه درباره بسیاری از موضوعات گفتگو خواهند کرد. برخی از عناصر همکاری آموزشی تا نظامی در این دیدار جایگاه خود را خواهند یافت.
به گفته وی، هر کشوری باید دامنه همکاری خود را افزایش دهد. وی همچنین گفت: همچنین هر کشور باید مشارکت زیادی از دوستانش در مسائل سیاسی داشته باشد. جنگ 44 روزه نشان داد که باید روی آن سکوها کار جدی انجام دهیم و نه تنها دوستانی داشته باشیم، بلکه چنین روابطی با هدف فراگیرتر کردن فضای امنیتی ما باشد.
کوچاریان همچنین خاطرنشان کرد که ارمنستان تسلیحات دفاعی از فرانسه به دست می آورد. ” بله، آنها در درجه اول ماهیت دفاعی دارند. هیچ کس به کسی سلاح تهاجمی نمی دهد، زیرا آنها یک مفهوم نظامی متفاوت را دیکته می کنند. و مفهوم نظامی ما، اول از همه، شامل استحکامات دفاعی است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا