Topسیاسی

نماینده مجلس ملی مطمئن است که هیچ مشکلی در روابط ارمنستان و روسیه وجود ندارد که قابل حل نباشد

آرمنپرس. ارمنستان برنامه ای برای تغییر بردار سیاسی خارجی ندارد. وقارشاک هاکوبیان، نایب رئیس کمیته دائمی هم گرایی منطقه‌ای و اوراسیا در گفتگو با خبرنگاران این موضوع را اعلام کرد.
وی گفت: همه افرادی که تلاش می کنند اوضاع را تشدید کنند و مشکلاتی را در زمینه روابط ارمنستان و روسیه ایجاد کنند، آن افراد و سیاست های آنها قطعا شکست خواهند خورد. شنیدید که ما برنامه ای برای تغییر بردار سیاسی خارجی نداریم و این را در بالاترین سطح شنیدید. ما عضو اتحادیه اقتصادی ارواسیا هستیم و همکاری بسیار خوبی با شرکای این سازمان خود داریم. اگر دستاوردهای اقتصادی ما را با دقت دنبال کنید، خواهید دید که در پویایی اقتصادی کاملاً مثبتی قرار داریم.
به گفته وی، پس از تجاوز سپتامبر آذربایجان در سال 2022، ارمنستان مسائل زیادی را در برابر روسیه مطرح کرد و این موضوعات هم در جلسات عمومی و هم در بحث های کاری مورد بحث قرار گرفت.
وی افزود: ما اینگونه تصور همکاری با روسیه را از منظر نظامی نداشتیم، چیزی که در واقعیت با آن روبرو بودیم. اما از نظر هرگونه تغییر شدید سیاسی یا تغییر بردار، ارمنستان راه به جایی نمی برد. ما عضو سازمان پیمان امنیت جمعی بودیم و می‌مانیم، بخشی از اتحادیه اقتصادی ارواسیا بودیم و بخشی از این سازمان می‌مانیم.
هاکوبیان گفت که هم در روسیه و هم در ارمنستان چهره هایی وجود دارند که اغلب مبانی همکاری را فراموش می کنند و ارزیابی های متفاوتی ارائه می دهند.
وی گفت: اما توصیه می کنم در مورد مسائل مهم صحبت کنیم .
وی تاکید کرد که هیچ مشکلی در روابط ارمنستان و روسیه وجود ندارد که قابل حل نباشد.
هاکوبیان گفت : ما باید هوشیارانه به وضعیت نگاه کنیم. جمهوری ارمنستان در میان این سیستم‌های پیچیده و در حال فروپاشی جهانی در وضعیت نسبتاً متشنجی قرار دارد، اما من همچنین می‌خواهم یادآوری کنم که با موفقیت‌های اقتصادی و دیگر موفقیت‌هایمان، می‌توانیم وضعیت را در روابط با شرکای خود نیز ثابت نگه داریم.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا