Topاجتماعی

در نتیجه تجاوز آذربایجان اطلاعاتی مبنی بر شکنجه اهالی و بی احترامی به اجساد دریافت شد

به گزارش “نیوز ای ام” به نقل از اداره حقوق بشر کشورمان آناهیت ماناسیان، مدافع حقوق بشر ارمنستان در میزگردی در چارچوب کنگره وکلای ارمنی با موضوع آوارگان اجباری از قره باغ کوهستانی شرکت کرد.

آناهیت مناسیان ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان در این مراسم تاکید کرد: در ارتباط با حوادث اخیر، حوزه فعالیت مدافع حقوق بشر به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. ما به کارهای جاری روزانه خود ادامه می دهیم و در عین حال بیش از 100 هزار هموطن اجباری آواره داریم و مسائل مربوط به حمایت، ارتقاء و تضمین حقوق آنها نیز برای من در اولویت است. می خواهم ثبت کنم که از همان روز اول درگیر این کارها بودیم. من با کارکنان از گوریس، کورنیدزور و وایک بازدید کردم، شب هم کار کردیم.”

وی گفت: “حتی در حال حاضر، ما به طور مداوم از اقامتگاه های موقت آوارگان اجباری بازدید می کنیم. در این مدت با حدود 400 نفر صحبت کردیم که در نتیجه آن اطلاعاتی در مورد مرگ، شکنجه، بی احترامی به اجساد، مثله کردن و بدرفتاری با غیرنظامیان در اثر تجاوزات آذربایجان به دست آوردیم که طبق قوانین بین المللی ممنوع است.”

آناهیت مناسیان به طور ویژه تاکید کرد که فعالیت های حقیقت یاب دو هدف را دنبال می کند: تضمین حمایت از حقوق آوارگان اجباری که وارد جمهوری ارمنستان شده اند و شناسایی موارد مربوط به شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری، که در نتیجه اقدامات آذربایجان رخ داد.

وی گفت: “صحت اطلاعات جمع آوری شده توسط ما تایید شده است و پس از آن فقط در گزارش اولیه فوق العاده مدافع حقوق بشر گنجانده شده است. گزارش عمومی، با بخش مشاوره ای بسته، به سازمان ها و بازیگران بین المللی با مأموریت حمایت از حقوق بشر، از جمله ارائه به دیوان بین المللی دادگستری سازمان ملل متحد به عنوان سندی که نقض حقوق بشر را مستند می کند، ارائه شد.”

در این زمینه، ماناسیان تاکید کرد که برای ساختارهایی که وظیفه حمایت از حقوق بشر را دارند، بسیار مهم است که حقوق اساسی بشر را در هسته حل مشکلات قرار دهند زیرا هیچ شرایط سیاسی و سرزمینی نمی تواند بر ارزش های مربوط به حقوق بشر غلبه کند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا