Topاجتماعی

هزینه های حمایت اجتماعی در سال 2024 نسبت به سال 2018 بیش از دو برابر خواهد شد و 125 درصد افزایش می یابد

نیکول پاشینیان، نخست وزیر جمهوری ارمنستان در جریان بحث و بررسی پیش نویس قانون «در مورد بودجه دولتی جمهوری ارمنستان» گفت: در زمینه حمایت اجتماعی، هزینه های بودجه سال 2024 بیش از دو برابر و 125 درصد افزایش می یابد.
وی افزود: باید ثبت کنم که در سال 2023 تحول بسیار مهمی در حوزه حمایت اجتماعی رخ داد. در اینجا، برای اولین بار در تاریخ ما، حداقل مستمری با حداقل سبد غذایی مطابقت دارد. در مقایسه با سال 2018، حداقل مستمری را بیش از دو برابر کرده ایم.
افزایش 125 درصدی است. البته این حوزه ای است که ما درک می کنیم، هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن داریم.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا