Topاجتماعی

هاکوب آرشکیان: “ارمنستان در زمینه فناوری های پیشرفته رقیبی ندارد”

ارمنستان در زمینه فناوری های پیشرفته رقیبی ندارد. به گزارش “نیوز ای ام” این مطلب را هاکوب آرشکیان، نایب رئیس مجلس ملی کشورمان در جریان بررسی طرح بودجه سال 2024 در مجلس ملی بیان کرد.

وی تاکید کرد: “در سال گذشته بیش از 60 درصد رشد در این بخش، تعداد شاغلان از 43 هزار نفر و وزن تولید ناخالص داخلی بیش از 5.1 درصد بوده است.”

آرشکیان یادآور شد: “در سال جاری حدود 30,769,230 دلار از شرکت های صادرکننده ای که در قراردادهای منعقد شده تحت تاثیر نرخ دلار قرار گرفته اند و شرکت هایی که به تازگی وارد بازار شده اند و حمایت مالیات بر درآمد کارکنان صورت گرفته است، حمایت شد.”

وی گفت: “این که ارمنستان از نظر مزیت رقابتی در حوزه فناوری های پیشرفته رقیب مستقیمی ندارد، شکی نیست. به عبارت دیگر ارمنستان با تمام پارامترهای رقابتی از نظر رقابت با سایر کشورها و توسعه صنعت در رتبه اول قرار دارد.
همچنین رشد مداوم این صنعت را نشان می دهد.”

وی در عین حال پروژه های اجرا شده در این زمینه را برشمرد که در آنها پویایی منفی ثبت شده است.

آرشکیان گفت: “من می خواهم امیدوار باشم که در این بحث بودجه پیشنهاداتی داشته باشیم. برای بازگرداندن برنامه هایی که برداشته شده اند و بودجه برنامه هایی که کاهش یافته است، در غیر این صورت معلوم می شود که ما در مورد آینده پیشرفته ارمنستان بدون سرمایه گذاری در آن آینده با این برنامه های خاص صحبت می کنیم.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا