Topتحلیلی

ترک شناس : این که ارتباط راهبردی ترکیه با آذربایجان از خاک ایران بگذرد، گزینه کاملاً مطلوبی برای ترکیه نیست

news.am : این که ارتباط استراتژیک ترکیه با آذربایجان و کشورهای آسیای مرکزی از خاک ایران بگذرد، گزینه کاملاً مطلوبی برای ترکیه نیست. این مطلب را روبن صفراستیان ترک شناس در برنامه «عامل قدرت» با اشاره به اظهارات اخیر ترکیه و آذربایجان مبنی بر اینکه اگر ارمنستان کریدور آذربایجان را از طریق خاک خود به نخجوان وصل نکند، ارتباط زمینی را از طریق خاک ایران فراهم خواهند کرد، بیان کرد.
وی گفت: ثانیاً پروژه ای که باید از طریق خاک ایران اجرا شود در مورد بزرگراه است. حتی اگر از خاک ایران راه آهن هم ساخته شود، از سیونیک که می گذرد طولانی تر است. از سوی دیگر در این مدت هیچ خط آهنی در ترکیه ساخته نشد که راه آهن ترکیه را به نخجوان متصل کند.
صفراستیان همچنین خاطرنشان کرد: ترکیه از راه آهنی که از مغری می گذرد، سود اقتصادی زیادی نخواهد برد، این بیشتر یک پروژه با اهمیت استراتژیک است تا در صورت لزوم، محموله های نظامی را حمل کند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا