Topتحلیلی

صفراستیان: این خطر وجود دارد که در مقطعی اسرائیل با استفاده از خاک آذربایجان به ایران حمله کند

news.am : این خطر وجود دارد که در مقطعی اسرائیل با استفاده از خاک آذربایجان به ایران حمله کند و من فکر می کنم ستاد کل اسرائیل چنین برنامه هایی دارد. روبن صفراستیان ترک شناس در برنامه «عامل قدرت به این موضوع اشاره کرد.
وی گفت : اسرائیل نه تنها فرصت های اطلاعاتی در خاک آذربایجان ایجاد کرده، بلکه فرصت های لجستیکی نیز ایجاد شده است. اسرائیل می تواند از فرودگاه های موجود در خاک آذربایجان استفاده کند. اما در این مرحله به نظر می رسد همه این دیدگاه را دارند که باید تلاش کرد جنگ را در چارچوب های قابل مدیریت نگه داشت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا