Topسیاسی

مارکوس ریتر: موضوع گسترش ماموریت ناظر اتحادیه اروپا در ارمنستان تا پایان سال جاری در بروکسل مورد بررسی قرار خواهد گرفت

آرمنپرس. موضوع گسترش ماموریت ناظر اتحادیه اروپا در ارمنستان تا پایان سال جاری در بروکسل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مارکوس ریتر، رئیس هیئت ناظر اتحادیه اروپا در ارمنستان، این موضوع را در گفتگو با خبرنگاران در یغگنادزور بیان کرد.
ریتر با تاکید بر اینکه در حال حاضر هیئت نظارتی شامل نمایندگانی از 23 کشور عضو اتحادیه اروپا است، افزود: این امکان وجود دارد که این ماموریت شامل نمایندگانی از تمامی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا باشد.
وی گفت: موضوع گسترش این مأموریت تا پایان سال در بروکسل مورد بحث قرار خواهد گرفت. باید منتظر نتایج باشیم. اما، همانطور که قبلاً گفته شد، توجه سیاسی زیادی به این مأموریت به دلیل آنچه در حال حاضر در اینجا اتفاق می افتد، وجود دارد.
مارکوس ریتر با اشاره به احتمال پیوستن سومین کشور غیرعضو اتحادیه اروپا به ماموریت اتحادیه اروپا در ارمنستان، یادآور شد: کانادا تصمیم گرفته است به ماموریت ناظر اتحادیه اروپا بپیوندد و در صورت وجود علاقه مشابه از سوی دیگر کشورها، این موضوع در بروکسل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا