Topسیاسی

بربوک: “اتحادیه اروپا و آلمان برای سال ها به عنوان میانجی صادقانه بین ارمنستان و آذربایجان عمل کردند”

آلمان می خواهد شرایطی را برای دیدارهای خود بر سر میز مذاکره به منظور برقراری روابط پایدار و امنیتی بین ارمنستان و آذربایجان ایجاد کند. به گزارش “Araratnews” این مطلب را آنالنا بربوک وزیر امور خارجه جمهوری فدرال آلمان در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که در وزارت خارجه جمهوری ارمنستان برگزار شد، بیان کرد.

وی گفت: “آلمان از تمامیت ارضی ارمنستان و همچنین تمامیت ارضی آذربایجان دفاع می کند و این مبنای همه مذاکرات صلح محور است. به ویژه، مسایل زیادی در مورد مرزها مطرح می شود که چه نوع نقشه هایی باید هدایت شوند. این وظیفه بزرگ برای ارمنستان و آذربایجان است تا راه حلی بیابند که نشانه امید برای افرادی باشد که می خواهند در صلح زندگی کنند. اتحادیه اروپا و آلمان سال ها به عنوان میانجی صادقانه بین ارمنستان و آذربایجان عمل می کنند.”

بربوک گفت: “من مطمئن هستم که تلاش های جارلز میشل رئیس شورای اروپا می تواند پلی برای برقراری صلح بین دو کشور باشد. به همین دلیل مهم است که دور مذاکرات را از سر بگیریم.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا