Topسیاسی

خاژاکیان: “گاز روسیه که از طریق خط لوله گاز آذربایجان به اروپا فروخته می شود نباید بر دموکراسی غلبه کند”

در جریان چهل و پنجمین اجلاس کنگره مقامات محلی و سرزمینی شورای اروپا که در استراسبورگ برگزار شد، بیانیه “وضعیت انسانی در قره باغ کوهستانی و شهرها و مناطق همجوار” مورد بحث و تصویب قرار گرفت.

این سند طرفدار ارمنستان است و عملیات نظامی انجام شده توسط آذربایجان را محکوم می کند و خواستار آزادی رهبران قره باغ کوهستانی است.

به گزارش “نیوز ای ام” داویت خاژاکیان نماینده ارمنی در جلسه کنگره شرکت و سخنرانی کرد و به تزهای دروغین مطرح شده از سوی نمایندگان آذربایجان پرداخت.

خاژاکیان تصریح کرد که گاز روسیه که از طریق خط لوله گاز آذربایجان به اروپا فروخته می شود نباید بر دموکراسی غلبه کند. بحث داغی بر سر پیشنهادات مربوط به این پروژه صورت گرفت.

با این وجود، این بیانیه با 55 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 73 رأی ممتنع به تصویب رسید.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا