Topسیاسی

میرزویان: “گفتگوی ارمنستان با فرانسه ادامه دارد و همچنان ادامه خواهد داشت”

ارمنستان به همکاری های چند بخشی با فرانسه ادامه خواهد داد.

به گزارش “آرمنپرس” این مطلب را آرارات میرزویان وزیر امور خارجه ارمنستان در نشست مشترک کمیته های دائمی مجلس ملی در جریان مذاکرات اولیه پروژه بودجه دولتی سال 2024 بیان کرد.

میرزویان گفت: “قطعا ما به همکاری های چند بخشی با دیگر دوستانمان، به عنوان مثال، با فرانسه ادامه خواهیم داد. دیدارهای متقابل مقامات عالی رتبه به طور مداوم انجام می شود. گفتگو ادامه دارد و ادامه خواهد داشت.”

وی تاکید کرد: “ارمنستان به تعمیق روابط خود با اتحادیه اروپا ادامه خواهد داد.”
میرزویان به ویژه بر نقش هیئت نظارت غیرنظامی اتحادیه اروپا در ثبات و امنیت مرزی ارمنستان تا کنون تاکید کرد.
وی گفت: “ما به صورت مشروط در حال شناسایی پلت فرم های جدید برای همکاری با اتحادیه اروپا، جهت گیری های جدید، به عنوان مثال، گفتگوهای سیاسی و امنیتی هستیم. تعهداتی تحت توافقنامه مشارکت جامع و توسعه یافته وجود دارد که هم ارمنستان و هم اتحادیه اروپا باید اجرا کنند.
وزیر امور خارجه ارمنستان در این زمینه در مورد آغاز گفتگوهای آزادسازی روادید یادآور شد.

وی گفت: “به همین ترتیب، ارمنستان به روابط خود با ایالات متحده آمریکا، با شرکای سنتی خود، روسیه، که با آن روابط چند بخشی دارد، اهمیت می دهد.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا