Topسیاسی

هاکوب آرشکیان: “از نظر تغییر لفاظی تغییر مثبت وجود دارد، اما تنش عمومی در منطقه وجود دارد”

در حال حاضر هیچ تجمعی در مرزهای ارمنستان وجود ندارد. به گزارش “نیوز ای ام” این مطلب را هاکوب آرشکیان، نایب رئیس مجلس ملی در گفتگو با خبرنگاران در مجلس بیان کرد.

وی گفت: “ثبت تغییرات مثبت در دوره اخیر از نظر تغییر لفاظی، در مورد تمامیت ارضی ارمنستان و همچنین در قالب تصویب قطعنامه توسط نهادهای معتبر بین المللی، بیانیه های منتخب پارلمان ها، دولت ها، و بخش های مختلف که تمامیت ارضی ارمنستان را نمی توان زیر سوال برد. البته جای خوشایندی است که تغییری در لفاظی ایجاد شود. این وضعیت در حال حاضر است.”

آرشکیان تاکید کرد: “اینکه بگویم همه چیز فوق العاده است و هیچ خطری وجود ندارد، من چنین چیزی نگفتم. تنها چیزی که بیان کردم این است که در حال حاضر چنین واقعیتی که در اطراف ارمنستان انباشت نیرو وجود داردمشخص نیست.
همچنین باید در نظر داشت که تمرینات نظامی آذربایجان و ترکیه اخیراً برگزار شده است، یعنی تنش عمومی در منطقه به طور کلی وجود دارد.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا