Topسیاسی

مشکلات حفظ آثار تاریخی و فرهنگی قره باغ کوهستانی در نشست مجمع عمومی ICCROM در رم ارائه شد

آرمنپرس. سی و سومین نشست مجمع عمومی مرکز بین المللی مطالعات حفاظت و احیای ارزش های فرهنگی (ICCROM) در رم برگزار شد.
وزارت آموزش و پرورش، علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان به اطلاع می رساند که هاروتون وانیان رئیس اداره حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی این وزارت و دیپلمات های سفارت جمهوری ارمنستان در ایتالیا به عنوان بخشی از هیئت نمایندگی جمهوری ارمنستان در این نشست شرکت کرد. سووینار هامباردزومیان سفیر فوق العاده و تام الاختیار جمهوری ارمنستان در ایتالیا نیز در جلسه افتتاحیه حضور داشت.
هاروتیون وانیان، نماینده وزارت آموزش و پرورش، علوم، فرهنگ و ورزش جمهوری ارمنستان در این جلسه گزارشی ارائه کرد. وی مشکلات حفظ آثار تاریخی و فرهنگی قره باغ کوهستانی و سیاست جاری دولتی آذربایجان برای از بین بردن آثار ارمنی از قره باغ کوهستانی، تخریب آثار تاریخی و فرهنگی و یا جعل هویت را ارائه کرد. در این گزارش به ویژه تاکید شده است که نجات میراث عظیم تاریخی و فرهنگی ارمنستان تنها با فشار و ابزار ساختارهای معتبر بین المللی امکان پذیر است. در همین راستا، در این گزارش اشاره شده است که زمانی در نخجوان نیز همین وضعیت وجود داشت، جایی که متأسفانه امکان نجات میراث تاریخی و فرهنگی ارمنستان وجود نداشت.
در مورد موارد خرابکاری و تخریب بناهای تاریخی که قبلاً توسط آذربایجان انجام شده است حقایق و ارقام روشنی ارائه شد، به قطعنامه ها و تصمیمات تعدادی از ساختارهای معتبر بین المللی اشاره شد که آذربایجان با رعایت نکردن قوانین و نظم بین المللی به آنها عمل نمی کند.
بحث در مورد پروژه های خاص در آینده نزدیک ادامه خواهد داشت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا