Topسیاسی

سفیر سوئد در ارمنستان از منطقه مرزی استان سیونیک بازدید کرد

پاتریک سونسون سفیر سوئد در ارمنستان از استان سیونیک بازدید کرد. به گزارش “آرمنپرس” سفارت سوئد در ارمنستان در مورد این پیامی منتشر کرده است.

سونسون در سفر خود به استان سیونیک از شهر مغری بازدید کرد. سفیر در محل با نمایندگان مرکز منابع بانوان وینت مغری دیدار کرد و با فعالیت های آنان در ارمنستان و منطقه آشنا شد.

در این پیام آمده است: “در ایست بازرسی مرزی “مغری” در مرز ارمنستان و ایران، سفیر میزبان کارکنان این پاسگاه بود که محدوده کلی پاسگاه و عملیات مرزی را معرفی کردند.

در ادامه، سفیر از تاتو بازدید کرد و در آنجا رئیس جامعه سامول لالایان و تیمش وضعیت محلی و برنامه های توسعه اجرا شده را ارائه کردند. کار SALAR International با حمایت سوئد با هدف تقویت دموکراسی و حکمرانی خوب در سطح محلی نیز مورد بحث قرار گرفت.

در پایان این بازدید، سفیر به تور گشت زنی از پایگاه عملیاتی پیشرو هیئت اتحادیه اروپا در کاپان پیوست تا شاهد ماموریت ناظران با هدف امنیت انسانی در مناطق آسیب دیده در مرز ارمنستان و آذربایجان باشد.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا