Topسیاسی

ننگ و انحطاط یونسکو به قیمت دلارهای نفتی باکو

پس از “استعفای” مهربان علی‌وا معاون رهبر دولت تروریستی از سمت سفیر حسن نیت یونسکو، به نظر می‌ رسید که این سازمان از نفوذ فاسد دولت نفت پاک شود. با این حال، همانطور که معلوم شد، انتظارات بیهوده بود.

روز گذشته در چارچوب چهل و دومین نشست کنفرانس عمومی یونسکو، نماینده آذربایجان به عنوان نایب رئیس کنفرانس عمومی یونسکو انتخاب شد. چنین تصمیم شرم آور در زمانی گرفته می شود که آذربایجان با استفاده از نیروی نظامی وحشیانه و پاکسازی قومی در قره باغ کوهستانی و بی توجهی به کشتار غیرنظامیان، کودکان، زنان و سالمندان، نسل کشی فرهنگی در منطقه انجام می دهد.

حتی پس از جنگ 2020، رژیم علی اف تعدادی از بناهای تاریخی ارامنه را در اراضی اشغالی قبلی قره باغ کوهستانی ویران کرد. آن دسته از آثار تاریخی-معماری که حفظ شده اند مورد تخریب قرار گرفته اند. آثار وابستگی ارمنی به معنای واقعی کلمه از آنها پاک شد، تاریخ و ظاهر تحریف شد. امروز نیز همین سرنوشت در انتظار تمامی بناهای تاریخی-معماری ارمنی قره باغ کوهستانی است. اما چنین سیاست جنایتکارانه ای مانند آذربایجان مانع از آن نشد که “مدافعان جهانی فرهنگ” کشور نسل کش را به عنوان نایب رئیس کنفرانس عمومی یونسکو انتخاب کنند، زیرا “پیشور” هنوز به اندازه کافی دلارهای نفتی خونین دارد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا