Topسیاسی

Caucasus Heritage Watch: “آذربایجان کلیسای ارامنه را در منطقه هادروت در قره باغ کوهستانی اشغالی تخریب کرد”

سازمان بین المللی حفاظت از میراث قفقازی (Caucasus Heritage Watch) نسبت به تخریب کلیسای ارامنه در منطقه هادروت در قره باغ کوهستانی اشغالی هشدار داد که نقض تصمیم دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد را مستند می کند.

در تابستان سال 2022، دیده بان میراث قفقاز تخریب تقریبا کامل روستای موخرنس در منطقه هادروت را که پس از جنگ 44 روزه 2020 تحت حاکمیت جمهوری آذربایجان قرار گرفت، ثبت کرد.
از جمله سازه های ویران شده، کلیسای ارمنی موخرنس سرگیس مقدس نیز بود که در قرن 18-19 ساخته شد.

با این حال، همانطور که در این نشریه آمده است، تخریب کلیسای سرگیس مقدس ظاهرا آخرین گام از نظر مداخله آذربایجان نبوده است. همانطور که سازمان شواهدی از کار ساخت و ساز بیشتر در طول نظارت مستمر خود مستند کرده است.

این سازمان یادآور می شود که آذربایجان موظف است از میراث فرهنگی ارمنستان حفاظت کند و از هرگونه تلاش برای محو کردن زندگی فرهنگی و مذهبی ارامنه در موخرنس جلوگیری کند.

در نشریه این سازمان آمده است: “تخریب کلیسا در سال 2022 اولین نقض مستند از اقدام موقت دیوان بین المللی دادگستری در دسامبر 2021 است.”

به گزارش Caucasus Heritage Watch، این سوال مطرح می شود که دیوان بین المللی دادگستری چگونه به نقض احکام خود و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر آنها پاسخ خواهد داد؟

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا