Topسیاسی

هاکوب آرشکیان: “رفع انسداد جاده ها می تواند به عنوان چهارراهی باشد که خلیج فارس را به دریای سیاه، دریای خزر را به دریای مدیترانه متصل می کند”

هیئتی به سرپرستی هاکوب آرشکیان، نایب رئیس مجلس ملی جمهوری ارمنستان، شامل اعضای گروه دوستی ارمنستان-سوریه مجلس ملی جمهوری ارمنستان رستم باکویان، شیراک توروسیان و آرن مکرتچیان، برای یک سفر کاری به جمهوری عربی سوریه سفر کرده است.

به گزارش “آرمنپرس” به نقل از پیام مجلس ملی جمهوری ارمنستان اعضای این هیئت با حموده صباغ رئیس مجلس خلق جمهوری عربی سوریه دیدار کردند.

در این دیدار، وضعیت منطقه قفقاز جنوبی به تفصیل ارائه شد، ضرورت دستیابی به صلح پایدار در منطقه مورد بحث قرار گرفت.

آرشکیان گفت: “من می خواهم تأکید کنم که با وجود همه پیچیدگی ها و چالش ها، جمهوری ارمنستان اراده سیاسی برای پیمودن مسیر صلح را دارد. ما این امر را بر اساس اصول حاکمیت، تمامیت ارضی طرفین و همچنین عدم توسل به زور و تهدید به زور ممکن می دانیم. رفع انسداد جاده های منطقه ما می تواند به عنوان چهارراهی باشد که خلیج فارس را به دریای سیاه و دریای خزر را به دریای مدیترانه متصل می کند که ما آن را “چهارراه صلح” می نامیم.”

حموده صباغ، رئیس مجلس خلق جمهوری عربی سوریه در مورد دوستی چند صد ساله بین دو کشور و مردم صحبت کرد و بر اهمیت نقش جامعه ارامنه سوریه از مسائل مدیریتی گرفته تا زندگی اقتصادی و فرهنگی تاکید کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا