Topسیاسی

سازمان پیمان امنیت جمعی قانونی از ثبت حوزه مسئولیت خود در ارمنستان خودداری می کند

سازمان پیمان امنیت جمعی در تعهدات اجباری خود پاسخ مناسبی به چالش های امنیتی ارمنستان نداده است و این امر چندین بار تکرار شده است.

به گزارش “آرمنپرس” این مطلب را نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در جلسه پرسش و پاسخ با اعضای دولت در مجلس ملی در پاسخ به سوال آگنسا خامویان، معاون فراکسیون “ارمنستان” مبنی بر اینکه چرا ارمنستان از شرکت در جلسات مختلف در قالب های سازمان پیمان امنیت جمعی و کشورهای مشترک المنافع خودداری می کند و همه اینها به چه معناست و آیا زمینه برای خروج از سازمان پیمان امنیت جمعی فراهم می شود، بیان کرد.

پاشینیان در پاسخ به این سؤالات گفت که ارمنستان از برگزاری این جلسات امتناع نمی کند، اما تصمیم گرفته شد که به دلایل مختلف در آن رویدادها شرکت نکند.

“در مورد این که آیا من زمینه را برای چیزی آماده می‌ کنم، من برای چیزی زمینه را آماده نمی‌ کنم، زیرا آن زمینه فارغ از آمادگی ما یا وجود دارد یا نیست.”

شما هم پرسیدید با چه سیستم امنیتی کار کردیم یا امنیت کشور را تامین کردیم؟

پاشینیان گفت: “مهمترین ثبت در مورد فرآیندهای در حال وقوع در سازمان پیمان امنیت جمعی و مواضع ما این است که متاسفانه سازمان پیمان امنیت جمعی به چالش های امنیتی ارمنستان مطابق با تعهدات اجباری خود پاسخی نداد و این امر چندین بار تکرار شده است. با تمام احترام با همه همکارانمان، به سادگی ثبت می کنیم که برای عموم ما هم قابل درک نیست، چرا هر بار که می رویم همان چیزها را تکرار می کنیم، همان حرف ها را می زنیم بدون اینکه جوابی بگیریم، می رویم و بر می گردیم.”

پاشینیان این را بزرگترین مشکل اساسی می داند که سازمان پیمان امنیت جمعی غیرقانونی از ثبت حوزه مسئولیت خود در جمهوری ارمنستان خودداری می کند.

وی گفت: “این ممکن است به این معنا باشد که در آن شرایط، با مشارکت بی‌ صدا، می‌ توانیم به منطقی بپیوندیم که تمامیت ارضی و حاکمیت ارمنستان را زیر سؤال می‌ برد. ما نمی توانیم چنین چیزی را بپذیریم به این معنا که ما نیز چنین تصمیماتی می گیریم تا به خودمان و سازمان پیمان امنیت جمعی وقت بدهیم تا در مورد اقدامات بعدی فکر کنند.”

به گفته وی، ارمنستان از اعزام ماموریت سازمان پیمان امنیت جمعی امتناع نکرده است، بلکه از سازمان پیمان امنیت جمعی خواسته است تا قبل از اعزام این مأموریت، تمامیت ارضی ارمنستان را به وضوح ثبت کند.

پاشینیان گفت: “جمهوری ارمنستان به ما نشان داده نشد، ما جمهوری ارمنستان را نشان دادیم و بیان کردیم که این پروتکل باید ساخته شود، کاری که سازمان پیمان امنیت جمعی انجام نداد. ما نمی‌ توانیم چنین مأموریتی را بپذیریم، زیرا معلوم می‌ شود که تصویر تار جمهوری ارمنستان را مشروعیت می‌ بخشیم و در این شرایط به تهاجمات آذربایجان نیز مشروعیت می‌ بخشیم.”

به گفته وی، ارمنستان روابط امنیتی خود را متنوع می کند زیرا شرکای آن در بخش امنیتی، از جمله به دلایل عینی، سلاح و مهمات نمی فروشند. ما به دنبال شرکای امنیتی دیگر هستیم. و ما به دنبال و یافتن شرکای امنیتی دیگر هستیم، ما در تلاش هستیم تا قراردادها را امضا کنیم، مقداری سلاح، تجهیزات نظامی تهیه کنیم. این سیاست ماست.
و از نظر استراتژیک، تا زمانی که تصمیم به خروج از سازمان پیمان امنیت جمعی نداشته باشیم، تغییری در سیاست خود اعلام نمی کنیم.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا