Topسیاسی

دیوان بین المللی دادگستری به ادعای ارمنستان علیه جمهوری آذربایجان مبنی بر اعمال یک اقدام موقت رضایت داد

آرمنپرس. دیوان بین المللی دادگستری سازمان ملل متحد در 17 نوامبر تصمیمی را در مورد اعمال یک اقدام موقت در پرونده ارمنستان علیه آذربایجان منتشر کرد.
دادگاه جمهوری آذربایجان را موظف به بازگشت امن، بدون مانع و سریع افرادی کرد که پس از 19 سپتامبر 2023 قره باغ کوهستانی را ترک کرده و می خواهند برگردند.
علاوه بر این، بر اساس تصمیم دیوان بین المللی دادگستری، جمهوری آذربایجان موظف است اطمینان حاصل کند که کسانی که پس از 19 سپتامبر 2023 همچنان در قره باغ کوهستانی هستند و مایل به ترک آن هستند، بتوانند بدون هیچ مانعی و به سرعت این کار را انجام دهند.
از سوی دیگر، دادگاه آذربایجان را موظف کرد که از توسل به زور و ارعاب افرادی که پس از 19 سپتامبر به قره باغ کوهستانی مانده یا بازگشته اند، خودداری کند.
آذربایجان موظف است در چارچوب تعهدات خود بر اساس کنوانسیون، اسناد ثبتی، هویتی و اموال شخصی و دفاتر ثبت را حفظ و حفاظت کند و آنها را به عنوان مبنایی در رویه اداری و قانونی خود قرار دهد.
ظرف 8 هفته پس از انتشار تصمیم، جمهوری آذربایجان باید گزارشی از اقداماتی که برای اطمینان از اجرای اقدامات موقت انجام خواهد داد به دادگاه ارائه کند.
در تاریخ 28 سپتامبر 2023، نماینده امور حقوقی بین‌المللی ارمنستان درخواستی را به دیوان بین‌المللی دادگستری سازمان ملل متحد با درخواست اعمال اقدام موقت در پرونده «ارمنستان علیه آذربایجان» ارائه کرد که در چارچوب قانون کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی در حال بررسی است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا