Topاجتماعی

کروبیان: “ارمنستان بر اساس شاخص امنیت گردشگری در بین 142 کشور در رتبه هفتم قرار دارد”

بر اساس شاخص ایمنی گردشگری، ارمنستان در بین 142 کشور رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است، زیرا آمار جرایم در کشور ما بسیار کم است. به گزارش “نیوز ای ام” این مطلب را وهان کروبیان وزیر اقتصاد ارمنستان در نشست دائمی مسائل اقتصادی مجلس ملی بیان کرد.

وی گفت: “در میان کشورهای جهان، ارمنستان از نظر رشد حجم گردشگری رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است و از قطر، عربستان سعودی و چند کشور دیگر پایین تر است. گردشگری در کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورها افزایش یافته است.”

به گفته کروبیان، اهداف جهانی که دولت جمهوری ارمنستان پیش روی خود قرار داده بود و قصد داشت تا سال 2026 به آن برسد، محقق شده است. قرار بود در سال 2026 2.5 میلیون گردشگر از کشور ما بازدید کنند در حالی که دولت جمهوری ارمنستان به این هدف رسیده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا