Topسیاسی

کلار: این درک وجود دارد که حل و فصل روابط ارمنستان و آذربایجان نباید موضوع بحث در قالب “3+3” باشد

من نظر خاصی ندارم، از نظر ما هم جلسات گذشته و هم جلسات قبلی در قالب “3+3” را قالبی می دانیم که کشورهای منطقه که قطعاً مشکل دارند، بتوانند به عنوان همسایه در مورد آنها بحث کنند. به گزارش “نیوز ای ام” این مطلب را تویوو کلاار نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور بحران در قفقاز جنوبی و گرجستان در گفت و گو با “آرمنپرس” بیان کرد.

وی گفت: “در عین حال، من این را نیز درک می کنم که حداقل از ابتدا، این درک وجود داشت که به ویژه درگیری، توافق صلح، حل و فصل، واقعاً نباید موضوع بحث در آن قالب باشد. بنابراین، باز هم، مهمترین چیز برای ما پیشرفت است و اینکه کدام پلتفرم اهمیت کمتری دارد. اما ما معتقدیم که در واقع از نظر ما دلیل واقعی وجود ندارد که نتوانیم پیشرفت جدی در روند حل و فصل داشته باشیم، زیرا موضوعات روی میز برای ما بسیار کم است و معتقدیم که بارها در مورد آنها صحبت شده است. بنابراین ما واقعاً دلیلی نمی بینیم که چرا نتوانیم جلو برویم و چرا آذربایجان و ارمنستان نمی توانند خیلی سریع در مسیر عادی سازی روابط حرکت کنند.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا