Topاجتماعی

پربازدیدترین کشورهای جهان فهرست شده است

news.am : АТОР با اشاره به رتبه بندی World Population Review اطلاع داد که کارشناسان فهرستی از پربازدیدترین کشورهای جهان را تهیه کرده اند، این پیش بینی بر اساس داده های سازمان جهانی گردشگری در مورد جریان گردشگران در نیمه اول سال است که با نرخ های بهبودی قبل از سال مقایسه شده است.
فرانسه با 89.4 میلیون مهمان در رتبه اول قرار دارد. این کشور 30 سال است که این عنوان را در اختیار دارد. اسپانیا با 83,7 میلیون نفر در رتبه دوم قرار دارد. ایالات متحده آمریکا با 79.3 میلیون گردشگر در رتبه سوم قرار دارد.
چین با 65.7 میلیون گردشگر در رتبه چهارم قرار دارد.
ایتالیا با 64.5 میلیون مهمان، در رتبه پنجم قرار دارد .
ترکیه در رتبه ششم (51.2 میلیون مهمان) قرار گرفت. در رتبه هفتم (45 میلیون گردشگر) مکزیک و در رتبه هشتم تایلند (39.7 میلیون نفر) قرار دارد. آلمان (مقام نهم، 39.6 میلیون گردشگر) و بریتانیا (مقام دهم، 39.4 میلیون گردشگر) نیز در این رتبه بندی قرار گرفتند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا