Topسیاسی

معاون وزیر امور خارجه : در مذاکرات بحث بازگشت آذربایجانی ها به ارمنستان مطرح نیست

news.am : در مذاکرات پیمان صلح، بحث بازگشت آذربایجانی ها به ارمنستان مطرح نیست. مناتساکان صفریان معاون وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان در گفتگو با خبرنگاران در مجلس ملی در این باره گفت.
وی گفت: بارها اشاره کرده ایم که این مسئله به مجموعه رویکردهای غیرسازنده آذربایجان مربوط می شود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا