Topسیاسی

آناهیت ماناسیان: “در نتیجه اقدامات آذربایجان، حقوق اساسی ارامنه قومی به طور گسترده نقض شد”

آناهیت ماناسیان، مدافع حقوق بشر ارمنستان در میزگردی در چارچوب کنفرانس بین‌المللی با عنوان “ضرورت‌های مدرن حمایت از حقوق بشر در جهان جهانی‌شدن” شرکت کرد.

وی به اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی اشاره کرد، زیرا بار دیگر فرصتی فراهم شده است تا در مورد چالش های موجود در نظام حمایت از حقوق بشر صحبت کنیم.

به گزارش “آرمنپرس” به نقل از دفتر مدافع حقوق بشر ارمنستان در بحث پیشگیری از نسل کشی و پاکسازی قومی، ماناسیان مسائل مربوط به حقوق آوارگان اجباری از قره باغ کوهستانی را ارائه کرد و جزئیات کار انجام شده توسط مدافع حقوق بشر در این زمینه ارائه شد.

آناهیت ماناسیان اشاره ویژه ای به کار حقیقت یاب انجام شده توسط شخص او و کارکنان مدافع حقوق بشر با آوارگان اجباری از قره باغ کوهستانی کرد که طی آن اطلاعاتی در مورد مرگ، شکنجه، بی احترامی به اجساد، مثله کردن و بدرفتاری با غیرنظامیان در نتیجه تجاوز آذربایجان، که توسط قوانین بین المللی ممنوع شده بود، دریافت شد.

وی گفت: “به عنوان مدافع حقوق بشر، بلافاصله درگیر پروسه حمایت از حقوق آوارگان اجباری شدم. شخصاً من و کارکنان مدافع حقوق بشر به گوریس، کورنیدزور و وایک رفتیم و کار حقیقت یاب را در محل انجام دادیم. در آن مدت با صدها نفر صحبت کردیم. در جریان کار حقیقت یاب، دو هدف را دنبال کردیم: نظارت و شناسایی مشکلات مربوط به تضمین حقوق افراد مذکور در جمهوری ارمنستان. هدف مهم بعدی شناسایی قربانیان شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری و تضمین اجرای ساختارهای مناسب برای حمایت از حقوق آنها بود. یک چیز برای من واضح بود. در نتیجه اقدامات آذربایجان، حقوق اساسی ارمنیان قومی نقض شد.”

آناهیت ماناسیان به طور ویژه تاکید کرد که اطلاعات جمع آوری شده در گزارش فوق العاده مدافع حقوق بشر گنجانده شده است.

وی تاکید کرد: “گزارش با بخش مشورتی که صحت اطلاعات را اثبات می‌ کند به سازمان‌ها و بازیگران بین‌المللی با مأموریت حمایت از حقوق بشر ارائه شد. بسیار مهم است که ساختارهای بین المللی با مأموریت حمایت از حقوق بشر، حقوق اساسی بشر را در هسته حل مشکلات داشته باشند، زیرا هیچ شرایط سیاسی و سرزمینی نمی تواند بر ارزش های مربوط به حقوق بشر غلبه کند.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا