Top

سفیر آیران در آذربایجان : روایت‌هایی مانند روایت کریدور زنگزور نمی‌تواند عملیاتی شود

سید عباس موسوی سفیر ایران در جمهوری آذربایجان در نشست تخصصی کریدور گفت: امروز ما با قفقاز جدیدی روبه‌رو هستیم و باید تلاش کنیم در این فضای نوین قفقاز جنوبی را به گلوگاه ترانزیتی و تجاری جهان تبدیل می‌کند، نقش‌آفرینی فعالی داشته باشیم.
وی با بیا اینکه در حال حاضر با فعل و انفعلات منطقه‌ای و بین المللی که شاهد هستیم، همگان اذعان دارند که روایت‌هایی مانند روایت کریدور زنگزور نمی‌تواند عملیاتی شود، اظهار داشت: در این زمینه توافق بین دو کشور برای ایجاد کریدور راه ارس یک فرصت مغتنم است که ما باید با داشتن یک نگاه ملی و حتی بین‌المللی برای اجرایی‌سازی آن حداکثر اجماع نظری و عملیاتی داخلی را در سطوح‌ مختلف ملی و منطقه‌ای ایجاد کنیم.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا