Topسیاسی

ماراگوس: از زمان استقرار مأموریت اتحادیه اروپا در ارمنستان، تغییری با هدف تثبیت وضعیت در میدان انجام شده است

news.am : مأموریت اتحادیه اروپا در ارمنستان وظیفه مشاهده و گزارش وضعیت طرف ارمنستان در مرز دولتی ارمنستان و آذربایجان برای کمک به امنیت مردم در مناطق متاثر از درگیری و بر این اساس با هدف کمک به ایجاد اعتماد بین مردم ارمنستان و آذربایجان و در صورت امکان بین مقامات را بر عهده دارد.
این مطلب را رئیس هیئت اتحادیه اروپا در ارمنستان، سفیر واسیلیس ماراگوس در گفت و گو با “آرمنپرس” بیان کرد.
وی گفت: همه هیئت های غیرنظامی اتحادیه اروپا مشاهدات خود را به اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا گزارش می دهند. از زمان استقرار این مأموریت، تغییر جهت به سمت تثبیت وضعیت در زمین صورت گرفته است، بنابراین مأموریت به وضوح به تعهدات موظف خود عمل می کند.
وی تاکید کرد: در مورد گسترش مأموریت، همانطور که بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا اخیراً اشاره کرد، ما در حال کار برای اعزام ناظران و گشت های بیشتری هستیم. باید اضافه کنم که از زمان ورودم در سپتامبر 2023، با اکثر ناظران ملاقات کرده ام و از نزدیک فعالیت های آنها را دنبال می کنم.
وی افزود: من تحت تاثیر حرفه ای بودن و فداکاری آنها هستم. من همچنین تحت تاثیر استقبال گرم مردم ارمنی قرار گرفتم که اتحادیه اروپا از آن بسیار قدردانی می کند و به کار این ماموریت کمک می کند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا