Topاجتماعی

ارامنه متولد شده در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی می توانند تابعیت ارمنستان را دریافت کنند

به گزارش “Radar.am” پیش نویس قانون “تابعیت جمهوری ارمنستان” به تصویب کمیته دائمی امور دفاعی و امنیتی مجلس ملی رسید.

بر این اساس، مهلت اخذ تابعیت ارمنستان برای ارامنه متولد شده در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی تا سال 2026 تمدید شد.

آرمن قازاریان، رئیس اداره مهاجرت و شهروندی وزارت امور داخلی ارمنستان بیان کرد: “قرار بود روند به رسمیت شناختن شهروندان ارمنی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به عنوان شهروندان ارمنستان در 31 دسامبر 2023 به پایان برسد.
با این وجود، رویه نشان می دهد که ما هنوز مواردی داریم که تعدادی از افراد برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان شهروند ارمنستان و دریافت مدرک هویت به اداره مهاجرت و شهروندی وزارت امور داخلی مراجعه می کنند. بر این اساس، ما پیشنهاد می کنیم که این شرایط را تا 3 سال، تا سال 2026 تمدید کنیم.”

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا